Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Rýchly prehľad
Blog
24.2.2015

Projekt Štefánikova brána predstavený – Dňa 19. 2. 2015 bola v Trenčíne na pôde TSK koordinačná porada zameraná na rozvoj cykloturistiky na Slovensku, i v našom Trenčianskom kraji.

Rokovanie viedol národný cyklokoordinátor Ing. Peter Klučka. Koordinačnej porady sa zúčastnil i štátny radca Kristýna Marošová z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Na porade boli aj všetci krajskí cyklokoordinátori. Z uvedeného je zrejmé, že aj na Slovensku došlo k pozitívnemu vývoju – od roku 2014 vznikla nová organizačná štruktúra.  Prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pôsobí a koordinuje rozvoj cykloturistiky pre celé Slovensko národný koordinátor, ktorého partnermi sú na úrovni každého kraja krajskí koordinátori.
V rámci porady vznikol dostatočný priestor, aby som mohol formou audiovizuálnej prezentácie predstaviť projekt novej cyklotrasy Štefánikova brána. Projekt rieši cykloprepojenie medzi rozvíjajúcimi sa územiami sídelných osí Pomoravie na českej a Považie na slovenskej strane. Jeho realizáciou vznikne nová cyklistická magistrála, ktorá bude spájať významné turistické ciele Piešťany – Bradlo – Skalicu – Baťov kanál – Hodonín. Cieľom projektu je zásadným spôsobom zlepšiť informovanosť verejnosti o novej cyklotrase Štefánikova brána. Projekt bude orientovaný aj na doplnenie už existujúcej cyklotrasy 4CYKLOREGIO.  
Partneri projektu – mestá Hodonín, Skalica a Združenie obcí subregión Pod Bradlom, majú od roku 2014 podpísané memorandum o budúcej spolupráci, v zmysle ktorého pripravujú projekt a jeho realizáciu vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014 – 2020.

Ján Valihora

Filter / Kategórie